Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu za školský rok 2016/2017, sa žiačka v ŠI, môže zúčastňovať bezplatne týchto záujmových útvarov – krúžkov.

Kreatívny svet – PhDr. Anna Zubková, sr. Školastika

Športový klub  - Mgr. Anna Pavuková

Diskusný klub - Mgr. Anna Pavuková

Hudobný krúžok – Mgr. Monika Rigasová, sr. Edita

 

Zaujmové útvary v školskom roku 2015/2016

Na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu za školský rok 2015/2016, sa žiačka v ŠI, môže zúčastňovať bezplatne týchto zaujmových útvarov - krúžkov

Kreatívny svet - Mgr. Anna Pavuková - priebežne podľa voľného času

Športový klub  - Mgr. Anna Pavuková , vždy vo štvrtok po 20,00 hod. 

Filmový klub - Mgr. Monika Rigasová,  utorok po 20,00 hod. 

Diskusný klub - ThLic. Veronika Liptákova, PhD., pondelok okolo 19,00

Hudobný krúžok - ThLic. Veronika Liptáková, PhD. - priebežne

      

 

Záujmové útvary v školskom roku 2014/2015

Na základe odobzdanie vzdelávacieho poukazu za školský rok 2014/2015 sa žiačka v ŠI môže zúčastňovať týchto zaujmových útvarov - krúžkov. 

V šk. roku 2014/2015 sú otvorené tieto krúžky: 

Kreatívny svet - Mgr. Monika Rigasová 

Športový klub - Mgr. Edita Smolárová

Diskusný klub - ThLic. Veronika Liptáková

Filmový klub - Mgr. Monika Rigasová

 

Zaujmové útvary v školskom roku 2013/2014

Na základe odovzdania vzdelavacieho poukazu za šk. rok 2013/2014 sa žaička v ŠI môžu zúčastniť týchto zaujmových útvarov (krúžkov)

V školskom roku 2013/2014 sú otvorené tieto zaujmové útvary: 

- Kreatívny svet - vedúca ZU / Mgr. Veronika Paličková /priebežne

- Športový krúžok - vedúca ZU / Mgr. Veronika Paličková / streda

- Diskusný klub - vedúca ZU / Mgr. Edita Smolárová / priebežne

- Filmový klub - vedúca ZU / Mgr. Monika Rigasová, sr. Edita / štvrtok

Záujmové útvary v šk. roku 2012/2013

V septembri prevezmú žiačky stredných škôl vo svojej škole vzdelávací poukaz, ktorý predstavuje osobitný štátny finančný príspevok na záujmové aktivity.
    Každá žiačka môže vzdelávací poukaz odovzdať podľa vlastného zváženia svojej škole alebo nášmu školskému internátu.
    Do centra Vašej pozornosti odporúčame naše záujmové aktivity a pevne veríme , že si u nás nájdete presne to čo Vás zaujíma a svoj voľný čas cez vzdelávací poukaz budete tráviť v našom zariadení.

Pre školský rok 2012/2013 Vám ponúkame vo voľnom čase tieto záujmové útvary:

Názov krúžku Vedúci krúžku
Filmový klub Mgr. Monika Rigasová , sr. Edita
Kreatívny svet Mgr. Edita Smolárová

Foto z Kreatívneho sveta:

         

       

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo