Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018

Na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu za školský rok 2017/2018, sa žiačka v ŠI, môže zúčastňovať bezplatne týchto záujmových útvarov – krúžkov.
 
Kreatívny svet – Mgr. Veronika Gúberová
 
Športový klub  - Mgr. Mária Čonková
 
Diskusný klub - PhDr. Anna Zubková, sr. Školastika
 

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu za školský rok 2016/2017, sa žiačka v ŠI, môže zúčastňovať bezplatne týchto záujmových útvarov – krúžkov.

Kreatívny svet – PhDr. Anna Zubková, sr. Školastika

Športový klub  - Mgr. Anna Pavuková

Diskusný klub - Mgr. Anna Pavuková

Hudobný krúžok – Mgr. Monika Rigasová, sr. Edita

 

Zaujmové útvary v školskom roku 2015/2016

Na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu za školský rok 2015/2016, sa žiačka v ŠI, môže zúčastňovať bezplatne týchto zaujmových útvarov - krúžkov

Kreatívny svet - Mgr. Anna Pavuková - priebežne podľa voľného času

Športový klub  - Mgr. Anna Pavuková , vždy vo štvrtok po 20,00 hod. 

Filmový klub - Mgr. Monika Rigasová,  utorok po 20,00 hod. 

Diskusný klub - ThLic. Veronika Liptákova, PhD., pondelok okolo 19,00

Hudobný krúžok - ThLic. Veronika Liptáková, PhD. - priebežne

      

 

TOPlist
Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo